Match and Move

Juzmatch คือแพลตฟอร์มในการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์แพลตฟอร์มแรกในประเทศไทย
ด้วยความร่วมมือกับบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยเราจะช่วยลดข้อจำกัดเดิมๆในการซื้อ, ขาย
และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และนำเสนอทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า

seller
BUYER

BUYING
PROPERTIES

See more
buyer vector
seller
SELLER

SELLING
PROPERTIES

See more
seller vector
investor
INVESTOR

INVESTING
PROPERTIES

See more
investor vector

Juzmatch

What is?

JuzmatchWhatisPic

JUZMATCH คือ...

platform การเช่าซื้ออสังหาฯ ที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น

 • ผู้ซื้อ ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ไม่สามารถกู้ธนาคารได้
 • ผู้ขาย ที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ได้รวดเร็วขึ้น
 • ผู้ลงทุน ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนคงที่

การเช่าซื้อ เป็นทางเลือกใหม่ในการซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมในการกู้ธนาคาร โดยการทำสัญญาเช่าพร้อมได้สิทธิ์ในการซื้อทรัพย์นั้นๆในราคาที่ตกลงกันไว้

การขาย อสังหาริมทรัพย์กับ Juzmatch คือทางเลือกใหม่ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้กับผู้ที่ต้องการขายอสังหาฯ

การลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์พร้อมผู้เช่าซื้อคือ ทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่ง่าย และความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในอสังหาฯทั่วไป

How It Works

buyer

Buyer

Match and move in

Juzmatch

คือทางออกสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ ที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่พร้อมกู้ธนาคาร

 • ซื้อและย้ายเข้าอยู่ได้เลยโดยยังไม่ต้องกู้แบงก์
 • มีตัวช่วยปรับปรุงเครดิตเพื่อการกู้ในอนาคต
 • ถูกกว่าการเช่าปกติ และไปซื้อในอนาคต
seller

Seller

Match and move forward

Juzmatch

คือตัวช่วยในการขายอสังหาฯ ให้กับ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อแต่ไม่สามารถกู้ธนาคารได้

 • ขายทรัพย์ได้เร็วและง่ายขึ้นผ่าน platform
 • เลือกได้ว่าจะขายทันที หรือปล่อยเช่าก่อนแล้ว ค่อยขายในอนาคต
 • เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ในการขายซึ่งเป็นกลุ่ม ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
investor

Investor

Match and move up return

Juzmatch

คือตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน แบบความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนคงที่ โดย อาจจะลงทุน โดยใช้เงินสดหรือใช้เพียงเครดิต ในการกู้ธนาคารก็ได้

 • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบทีไม่ยุ่งยากและความเสี่ยงต่ำ
 • ผลตอบแทนคงที่ พร้อมรับประกันความเสี่ยง จาก Juzmatch
 • เริ่มต้นลงทุนได้ง่ายโดยไม่ต้องมีประสบการณ์